Startlaphoz Csatlakozz!

Európai Munkavédelmi Ügynökség

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések költségeinek becslése

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. március 03. kedd, 11:32

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) honlapján 2014. évben jelent meg egy tanulmány a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések költségeinek elemzéséről, annak érdekében, hogy ajánlásokat fogalmazzanak meg a nem megfelelő vagy hiányzó munkavédelem költségeinek makroszintű becslésére.

  Véleményem szerint ez fontos állomás lehet a hazai gazdaságot terhelő hiányzó munkavédelem költségeinek megállapítására, hiszen a rendszerváltás óta eltelt időszakban nem jelent meg tanulmány e témában. A gazdaságot terhelő költségek nagyságáról, annak egy egészségügyi tételéről tájékozódhatunk az OEP 2013. évi Statisztikai évkönyvében megjelent „a baleseti táppénz (üzemi balesetek és foglalkozási megbetegedések) fontosabb adatai”-ból:
 
Megnevezés 2005 2010 2012 2013
         
Táppénzes esetek száma, ezer 41,1 33,9 29,4 30,5
összes táppénzes esethez viszonyított aránya, % 3,3 3,3 3,3 3,8
ebből:        
úti baleseti esetek száma, ezer 5,1 7,6 7,3 8,0
Táppénzes napok száma, ezer 1 857,3 1 493,7 1 180,5 1 192,5
összes táppénzes naphoz viszonyított aránya, % 5,0 5,4 5,2 5,9
ebből:        
úti baleseti napok száma, ezer 227,8 350,7 317,1 342,7
Táppénzkiadás, millió Ft 6 604,9 7 064,4 5 920,1 6 338,7
összes táppénzes kiadáshoz viszonyított aránya, % 7,3 9,5 9,8 11,8
ebből:        
úti baleseti kiadás, millió Ft 955,0 1 634,2 1 550,3 1 712,2
Egy napra jutó táppénzkiadás, Ft 3 556 4 730 5 015 5 316
Egy esetre jutó táppénzes 45 44 40 39
A baleseti táppénz tartalmazza a kiegészítő tevékenységet folytatók adatait is.
 
  A táblázatból látható, hogy a 2013. évben a társadalombiztosítás kizárólag a munkahelyen történt baleseti eseményeknél „csak” táppénzre 4 626,5 millió forintot fizetett ki. Az egészségügyi kiadásokhoz hozzáadódik még a kártérítési járadékként kifizetett összegek, [részletes bontása a honlapon nem volt megtalálható, azonban teljes összege a 2013. évben 888 millió forint], az orvosi ellátás, a rehabilitáció, a gyógyszer és rehabilitációs eszközök költségei. További fontos tétel az eltitkolt munkabalesetek következtében a társadalombiztosítási alapból kifizetett tételek, amelynek nagyságát még megbecsülni sem lehetséges.
 
  Az adatok alapján indokolt lehet egy hazai tanulmány elkészítése a hiányzó munkavédelem költségeinek becslésére.
 
   A tanulmány a költségeket öt fő típusba sorolja:
- termelékenységi költségek: az eredmény- vagy termeléscsökkenéshez kapcsolódó költségek;
- egészségügyi költségek: közvetlen (például gyógyszerek) és közvetett orvosi költségek (például az ellátó személy időráfordítása);
- csökkent életminőség: az életminőség csökkenésének (például fizikai fájdalom és szenvedés) pénzbeli értékelése;
- adminisztratív költségek: az adminisztrációhoz kapcsolódó költségek (például társadalombiztosítási kifizetések kérelmezése vagy munkabaleset bejelentése);
- biztosítási költségek: biztosításhoz kapcsolódó költségek.
  Az öt fő költségtípus tovább értékelhető azok viselője, vagyis azon négy érintett csoport szerint, akiket a költségek terhelik:
- munkavállalók és család: az érintett személy és közeli hozzátartozói vagy barátai, akikre a sérülés vagy betegség kihatással van;
- munkáltatók: az érintett személyt foglalkoztató vállalat vagy szervezet;
- állam: a társadalombiztosítási kifizetések terén illetékes állami hatóság;
- társadalom: valamennyi érintett - a társadalomra gyakorolt hatás a baleset vagy megbetegedés összességében vett hatását jelenti, az érintettek közötti (egymást semlegesítő) transzferek kizárásával.
 
   A termelékenységi költségek terén a munkavállalók és családok tekintetében a humán tőkére összpontosító megközelítést használják a leggyakrabban, és egyben ez a tanulmány szerint az ajánlott módszer. Lényege, hogy a baleset vagy megbetegedés miatti időkiesést a munkabér (ráta) alapján értékeli. [Az ajánlás szerint a nem piaci jellegű termelési tevékenységeket (vagyis a pénzben nem ellentételezett termelékenységet, például a házimunkát) is figyelembe kell venni.]
 
   A munkaadók termelési költségeinek megállapítására (a tanulmány „súrlódási költségnek” nevezi) az átmenet költségeire alapuló megközelítés lehet a megfelelő, mivel ez azt feltételezi, hogy egy „súrlódási időszak” után a munkavállalókat másokkal helyettesítik, és a termelékenységgel összefüggő veszteséget csak ezen időszak alatt mérik, ehhez hozzáadódnak az átszervezési és átképzési költségek. Mindazonáltal előfordulhat, hogy ez a módszer nem rögzíti a termelékenység bizonyos maradandó csökkenését.
 
  Az államot terhelő költségek között számon kell tartani a sérült vagy beteg munkavállalóknak teljesített szociális jóléti kifizetéseket és az adóbevételekben jelentkező csökkenést. A munkaadót terhelő bruttó bérköltség, valamint az átszervezési és toborzási költségek átfogó társadalmi termelékenységi költséget jelentenek.
 
  Az egészségügyi költségek közvetlenebbül mérhetők, azonban a különböző nemzeti egészségügyi rendszerektől függően jelentős eltérések mutatkozhatnak az egyes országok között. Ezen eltérések közé tartozik a költségeknek az azokat viselő érintettek közötti megoszlása.
 
   Az életminőség csökkenéséhez kapcsolódó költségek a fizetési hajlandóságra épülő megközelítéssel értékelhetők, ami egy kvalitatív fogalomnak, az életminőség csökkenésének pénzbeli megközelítését jelentik, így különböznek a termelékenységi vagy egészségügyi költségek értékelésétől. [Az új Munka törvénykönyv 167. § (1) bekezdésében foglalt főszabály szerint a munkáltató a munkavállaló „teljes kárát köteles megtéríteni”. Itt megjegyezném, hogy a „teljes kár” körébe beleértendő-e a nem nevesített nem vagyoni kár, ezt a fontos kérdést a bírói jogértelmezés dönti el.]
 
  Az adminisztratív és biztosítási költségeket kevésbé jelentős költségtételeknek tekintik, azonban egy átfogó becslésben szerepelniük kell; értékelésük a költség-haszon módszerével (az igénybe vett idő szorozva az adminisztrátor bérrátájával) és a biztosítási ágazatból származó számadatokkal történhet.
 
   A tanulmány megállapítja, hogy a nem megfelelő vagy hiányzó munkavédelem költségei közé minden esetben be kell számítani három alapvető költségkategóriát: az egészségügyi költségeket (közvetlen), a termelékenységi költségeket (közvetett) és az életminőség csökkenését (immateriális).
 
   A nem megfelelő vagy hiányzó munkavédelem problémájának mértékéről a tanulmány két ország adatait mutatja be:
- az Egyesült Királyság gazdaságát terhelő költségek a munkavégzéshez kapcsolódó daganatos betegségek figyelmen kívül hagyásával 13,4 milliárd angol fontot tettek ki 2010-2011-ben (a számítások szerint hozzávetőlegesen a GDP 1%- a),
- az ausztrál gazdaságot terhelő költségek összege 2008-2009-ben 60,6 milliárd ausztrál dollár volt (a GDP 4,8%-a).
 
   Végül érdemes megjegyezni, hogy a munkavédelmi szabályozásnak való megfelelés, illetve az egészséges és biztonságos munkahely biztosításának költsége kizárólag a munkáltatót terhelik. Láthatóan a munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés (vagyis a nem-megfelelés) költségének csupán kis része terheli a munkáltatót az egyénhez vagy akár az államhoz képest; az egészségügyi költségeket ugyanis ritkán fedezik a munkáltatók, és a termelékenység csökkenése csak addig terheli a munkáltatót, amíg nem talál másvalakit a beteg munkavállaló helyére. A költségek terheinek megosztása véleményem szerint fontos szakpolitikai feladat.

Forrás: muszakiforum.hu
 
 
 
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések költségeinek becslése .
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector