Startlaphoz Csatlakozz!

Messze az átlag felett

Mennyit keres egy fejlesztő Magyarországon?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. december 10. szerda, 09:56

Kérdőíves felmérést végeztünk a nyáron a Microsoft Magyarországgal együtt a szoftverfejlesztők körében, hogy megerősítsünk vagy éppen megcáfoljunk néhány, velük kapcsolatos közvélekedést. Nem titok, hogy a fejlesztők messze az átlag felett keresnek, de mi azt is megmutatjuk, mivel lehet a legjobban keresni – írja a hwsw.hu.
 
   A HWSW a Microsoft Magyarországgal közösen egy kérdőíves felmérést készített a hazai szoftverfejlesztői társadalomról. Az adatfelvétel 2014 nyarán folyt, a felhívással meghatározó hazai informatikai médiumokban, a közösségi médiában, hazai IT-oktatócégek, valamint a Microsoft hírlevelében lehetett találkozni. A kérdőívet végül 1765 fő töltötte ki. Az adatok feldolgozása elkészült, cikkünkben a mindenkit érdeklő legérdekesebb témával foglalkozunk: mennyit és miért annyit keres egy fejlesztő, illetve hogy mi motiválja ezeket a szakembereket leginkább.
 
A tipikus fejlesztő: felsőoktatásban végzett és férfi
 
  A szoftverfejlesztés egy férfias szakma, a kérdőívünket kitöltőknek mindössze 1,5 százaléka volt nő. A válaszadók átlagos életkora 33,6 év, a legfiatalabb 11 éves, a felmérésben szereplő legidősebb szoftverfejlesztők pedig 60 évesek is elmúltak már. Az elvégzett iskolák tekintetében a műszaki felsőoktatási intézmények vezetnek, a válaszadóink több mint 70 százaléka ilyenben kapott képzést. Ezen belül a legtöbbször a BME-t jelölték meg, a második legsűrűbben az ELTE-t, majd a Debreceni Egyetemet. Az általunk megkérdezett fejlesztők 15 százaléka középiskolai (gimnáziumi) végzettséggel rendelkezik, náluk is kevesebb a szakközépiskolában végzett fejlesztő.
 
  A kutatásunkban szinte egyforma számban szerepelnek különféle méretű cégek alkalmazottai az 1-5 fős mikrovállalatoktól a több mint ezer fős nagyvállalatokig. Multinál saját bevallása szerint az elért fejlesztők 33 százaléka dolgozik, 17 százalékuk pedig start-up kategóriába sorolta be a munkahelyét. Bár a kapott adatok nem reprezentatívak a magyarországi fejlesztőkre nézve, a közel 1800 kitöltő és a viszonylag széles merítés miatt a következtetések nagy valószínűséggel általánosíthatóak.
 
Mivel foglalkoznak a fejlesztők?
 
  A kérdőívre válaszolók legnagyobb többsége üzleti alkalmazást fejleszt saját bevallása szerint, a válaszadók több mint 70 százaléka ezt az opciót jelölte meg (értelemszerűen több választ is meg lehetett jelölni). Minden más kategória messze kevesebb említést kapott, ipari/logisztikai szoftveren a fejlesztők 25 százaléka, adatelemző szoftveren 24 százaléka, személyes produktivitást fejlesztő alkalmazáson pedig 20 százaléka dolgozik. A játékfejlesztők nincsenek túl sokan, a mobilos játékot a kitöltők alig több mint 8 százaléka jelölte meg, a konzolos/PC-s játékot pedig hozzávetőleg 5 százalék. Sokan sorolták az általuk fejlesztett szoftvert az "egyéb" kategóriába.
 
  Rákérdeztünk a kérdőívben, milyen technológiával (programnyelven) és milyen platformra dolgoznak a magyar fejlesztők. A kitöltőink túlnyomó többsége a webre programoz, közel 70 százalék, a második legnépszerűbb "platform" pedig a PC (natív PC alkalmazás). Igen nagy számban fordulnak elő szerveren futó szoftverek fejlesztői is, az okostelefon és a tablet elég messze lemaradva állnak - úgy látszik, ezek a hatalmas tempóban felfutó területek az általunk elért fejlesztők (vagy munkaadóik) fantáziáját nem mozgatták meg eddig. Mivel a kutatásunk kitöltőinek jelentős része webre fejleszt, nem meglepő, hogy a használt programnyelv is a legtöbb alkalommal JavaScript vagy HTML5, ugyanakkor közel azonos gyakorisággal fordulnak elő közel 1800 fős mintánkban C#-ot, PHP-t és Javát használó programozók is. A C++ és a C már nem ennyire elterjedt, de azért igen markánsan jelen van a sokaságban, sokan pedig még mindig kitartanak a Delphi mellett. Az Objective-C nyelvet csak a válaszadók 5 százaléka jelölte meg, mint használt nyelvet, ezt még a VB is megelőzi gyakoriságban.
 
Mivel lehet a legjobban keresni?
 
  A magyarországi szoftverfejlesztők messze az átlag felett keresnek, szól a kutatásunk első és talán legfontosabb konklúziója. A havi nettó jövedelmet firtató kérdésünkre a kitöltők több mint 50 százaléka válaszolta azt, hogy 300 ezer forint felett vissza haza átlagosan, ez messze felülmúlja a magyar átlagot, amely szellemi foglalkoztatottak esetén havonta, a családi kedvezmények nélkül számolva 207 ezer forint a KSH legfrissebb, 2014 első kilenc hónapjára vonatkozó adatai szerint. A havonta nettó 200 ezer forint felett kereső fejlesztők közé tartozik a kitöltőink majdnem háromnegyede. Mivel csak jövedelmi kategóriákra mertünk rákérdezni, pontos adatunk nincs a fejlesztők átlagos fizetéséről.
 
   A kérdés, ami olvasóinkat még ennél is jobban érdekelheti, hogy mivel lehet fejlesztőként a legtöbbet keresni jelenleg, mely körülmények határozzák meg a fizetést. A kérdőívét kitöltő közel 1800 fejlesztőtől származó adatok alapján a cégméret, az iparág, valamint a használt programozási nyelv mind erős összefüggést mutat a fizetéssel. A kereset természetesen a szakmai tapasztalattal is változik, a jövedelmi kategóriákban mérhető átlagos szakmai tapasztalat szépen emelkedő tendenciát mutat. Ez azonban nem jelent a két változó között közvetlen összefüggést, több éves tapasztalat nem eredményez automatikusan magasabb bért, de a jobban keresők között egyértelműen többen vannak a tapasztaltabbak. Általános ökölszabályként elmondható, hogy minél nagyobb vállalatnál dolgozik valaki, annál többet is keres, az 1000 főnél is többet foglalkoztató szervezetek állnak a csúcson ebben a tekintetben. Az összes fejlesztőnek körülbelül a fele keres havonta nettó 300 ezer forintnál többet, a (saját bevallása szerint) multinacionális cégnél dolgozók esetében ez az arány azonban majdnem 70 százalék, a nettó 200 ezer forintnál többet keresők aránya pedig meghaladja a 90 százalékot is, ami átlag feletti. Nagyon nem mindegy az sem, hogy az adott vállalat milyen iparágban tevékenykedik - megkérdeztük a kutatás során azt is, hogy a fejlesztők által készített szoftvert melyik szektorban hasznosítják, hogy lássuk, van-e összefüggés a fizetéssel. A válasz az, hogy nagyon is van. Általános vélekedés, hogy a pénzügyi szektorban lehet a legjobban keresni szoftverfejlesztőként, az adataink azonban ezt cáfolják, ugyanis a távközlési szektor fizet a legjobban a hazai fejlesztőktől begyűjtött adatok alapján, a pénzügyi terület csak a második a sorban. A legrosszabbul a mezőgazdaság jövedelmez, itt a nettó 300 ezer felett kereső fejlesztők aránya 40 százalék, míg a távközlésben közel 70 százalék, pénzügyi területen pedig több mint 60 százalék.Nagyon változik a fizetés a fejlesztett termék típusa, illetve a programozáshoz használt nyelv függvényében is. Saját bevallásuk szerint azok a fejlesztők, amelyek middleware-en vagy integrációs komponensen dolgoznak, kiemelkedő jövedelemmel rendelkeznek, 70 százalékuk keres havonta nettó 300 ezer forint felett. 65 százalék ez az arány azok körében, akik a biztonsági szoftvert jelölték meg termékükként, a beágyazott rendszereken dolgozóknál pedig 55 százalék tevékenységét díjazzák havonta legalább 300 ezer forinttal.
 
  Érdekes, hogy a mobil, illetve a konzolos/PC-s játékok fejlesztőinek jövedelme mennyire eltér előbbiek javára. Akik mobil játékon dolgoznak, azoknak több mint a fele keres havonta legalább 300 ezer forintot, míg a konzolos/PC-s kategóriában ez kevesebb mint 45 százalék. Ugyanakkor a mobiljáték-fejlesztők több mint 20 százaléka visz haza legalább 600 ezer forintot egy hónapban, a konzolos/PC-s kategóriában ezek aránya 14 százalék. A legrosszabbul a a válaszadóink szerint a PC-s/konzolos játék, illetve a "média/egyéb szórakoztató alkalmazás" kategória fizet, a havi 300 ezer nettót mindkét esetben csak a fejlesztők kevesebb mint 45 százaléka kapja meg.
 
  A használt programozási nyelvektől nagyban függ a fizetés, szól a következő fontos megállapításunk. Akik például Objective-C nyelvet használnak munkájukhoz (magyarán iOS-fejlesztők), kiemelkedően jól keresnek, 50 százalékuk havonta legalább 400 ezer forinttal tér haza (!), közel negyede pedig 600 ezernél is többel. Érdekes módon a második "legjobban fizető nyelv" az Adobe Flash/ActionScript, itt a legmagasabb a havi 200 ezret keresők aránya például és minden ötödik ActionScript-fejlesztő havonta 600 ezer forintnál is többet visz haza hónap végén. Jól keresnek a C++/C nyelvekben járatos fejlesztők is, de nem sokkal többet azoknál, akik C#-ban vagy Javában dolgoznak.
 
  A kutatásból megerősítést nyert az a tézis is, amely szerint a sok webes projekt miatt a JavaScriptben jártas fejlesztők ázsiója felértékelődött. 50 százalékuknál is több keres havonta legalább 300 ezer forintot, ez nem jelentősen kevesebb, mint a C++-ban (56%) vagy a Javában (54%) dolgozók esetén. A legrosszabbul fizető nyelvek közé a Delphi és a Visual Basic tartozik,a legkevesebbet pedig azok keresik a közel 1800 fő válaszai alapján, akik PHP-ban fejlesztenek, itt a havi 300 ezres fizetést csak 38 százalékuk kapja meg.
 
  Az adatok ugyanakkor messzemenőkig cáfolják azt a vélekedést, amely szerint a fejlesztők fizetése nem függ a végzettségtől. A műszaki felsőoktatásban szerzett diplomával rendelkezők 56 százaléka keres havonta legalább nettó 300 ezer forintot a kutatás adatai szerint, míg a szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők esetén csak 33 százalék. A műszaki diplomásoknak majdnem 38 százaléka 400 ezer forint felett visz haza, több mint 15 százalékuk pedig 600 ezer forintnál is többet. Tavaly az üzemeltetők körében végzett felmérésünk alapjánarra a megállapításra jutottunk, a csupán középiskolás végzettséggel rendelkezők is szinte úgy keresnek, mint a műszaki diplomával rendelkezők, a fejlesztők esetében ez nem igaz.
 
A pénzen kívül mi motivál egy fejlesztőt?
 
   A hazai szoftverfejlesztők lelki világát boncolgató beszélgetések során gyakran felmerülő kérdés, hogy ezeket a szakembereket mi motiválja a legjobban. Mivel Magyarországon általában egyetértés van abban a tekintetben, hogy a piac sokkal több fejlesztőt tudna felvenni, kulcskérdés, hogy mivel lehet ezeket az embereket leginkább "megfogni". Igaz-e, hogy a fizetésnél is fontosabb számukra az izgalmas feladat, a csúcstechnológia használata, vagy hogy "menő" cégnél dolgozzanak? Másképp fogalmazva, mit kell egy munkahelynek kínálnia ahhoz, hogy megszerezze a legjobb fejlesztőket?
 
   Nos, a pragmatikus válasz az, hogy magas fizetést. A megkérdezettek számára elsöprően ez volt a legfontosabb szempont a munkahely kiválasztásánál, minden más csak ez után jön. Az "érdekes, izgalmas feladat" a második legfontosabb tényező a válaszadóink véleménye szerint, emellett a legtöbb pozitív említést a jó munkahelyi hangulat kapta. Kevéssé fontos már a vállalat pozitív megítélése vagy hogy jól menedzselt-e a cég, milyen az iroda vagy mekkora távolságra fekszik a munkahely a lakóhelytől - a fejlesztők ezek alapján szívesen utaznak reggel-este, ha megfizetik őket.
 
  A magyar szoftverfejlesztőket látszólag az sem érdekli igazán, hogy egy munkahelyen milyen képzési lehetőségek vannak - egy másik kérdésre adott válaszokból az is kiderül, hogy 56 százalékuk az elmúlt egy évben semmilyen szervezett képzésen nem is vett részt. Ami a hazai fejlesztők számára a munkahely kiválasztásánál láthatóan egyáltalán nem érdekes, hogy támogatott-e a távmunka, van-e lehetőség nemzetközi környezetben dolgozni, lehet-e utazni, illetve hogy előírnak-e dress code-ot.
 
Jó hangulat az van, sok pénz az nincs
 
  Azt is szerettük volna megtudni, vajon a fejlesztők mennyire érzik a jelenlegi munkahelyükre igaznak azokat a tényezőket, amelyek számukra egy munkahely kiválasztásánál fontosak, másképp fogalmazva a saját szempontrendszerük szerint jól döntöttek-e. Hogyan látják saját munkahelyüket a hazai fejlesztők? A legtöbb helyen jó a hangulat, a fizetés pedig a legtöbbször bejelentett, ugyanakkor nem túl sok: a válaszadóknak csak 18 százaléka gondolta a munkahelyére teljes mértékben jellemzőnek azt, hogy magas fizetést ad.
 
   Érdekes, hogy a fejlesztők 80 százaléka szerint a munkahely kiválasztásánál fontos az élenjáró technológia használata, de jelenlegi munkahelyéről csak 52 százalék gondolja, hogy élen járó technológiát használ. Hasonló jelenség figyelhető meg a feladatok terén, a válaszadók majdnem 80 százaléka szerint ez kiemelkedően fontos az elhelyezkedésnél, ugyanakkor csak mintegy 60 százalék végez érdekes, izgalmas munkát saját bevallása alapján.
 
  A fejlesztőket foglalkoztató vállalatokra a legkevésbé jellemző, hogy sok utazási lehetőséget kínálnának (a fejlesztők számára) de előmeneteli lehetőségeknek és képzési lehetőségeknek is  híján vannak az általunk megkérdezettek szerint - még szerencse, hogy a válaszadók szerint ezek nem túl fontos kérdések, ha egy munkahely kiválasztásáról van szó.
 
  A kérdőívet 1765 fő töltötte ki, köszönjük a fáradozásukat! További részletek elérhetők akutatási összefoglalóban.

Forrás: hwsw.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Mennyit keres egy fejlesztő Magyarországon?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector