Startlaphoz Csatlakozz!

Ring-gate:

A 12 ezres óradíjból 1500 forint jutott el a tanárokig

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. január 13. kedd, 15:11

Miután hónapokig nem fizette ki a neki dolgozó nyelvtanárokat, utólag kierőszakolta a pénzük lecsökkentését az a nyelviskola, amelyet államilag választottak ki a képzési megaprojektre. A programot a Ring Nyelvstúdiónak közpénzből kifizették, a cég viszont egyszerűen közölte a jussukra váró oktatókkal, hogy az óradíjuk harmadát nem adja oda. Karácsony előtt, a végsőkig elkeseredve az oktatók belementek, hogy utólag átírják a szerződésüket, így az egész legális. A felelős Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal nem tesz semmit: simán végignézi, ahogy megrövidítik a tanárokat, és azt javasolja, hogy forduljanak bírósághoz. Közben a cég újra állami megbízásból dolgozik – tudta meg a HVG.

   Hónapokon át, de nem ritkán több mint fél évig vártak a pénzükre azok a nyelvtanárok, akik a Ring Nyelvstúdiónál tartottak tanfolyamokat az elmúlt évek legnagyobb szabású, uniós pénzből finanszírozott nyelvoktatási programja keretében. Ahogy cikksorozatunk első részében megírtuk, az oktatók az államilag kiválasztott nyelviskolával kötött szerződésük alapján megtartották ugyan becsülettel a tanfolyamokat, viszont utána hoppon maradtak: a cég azzal hitegetette őket, hogy még ők is az állami utalásra várnak, de amint befut a pénz, azonnal ki lesznek fizetve. Utána kiderült, hogy a szakképzésben szintén érdekelt, és itt is állami kvótákból gazdálkodó cég másoknak is elfelejt fizetni, de a tanárokat ez nyilván nem vigasztalta, tovább telefonáltak, írtak, az elszántabbak ügyvédhez, sőt, tudomásunk szerint egy esetben még a rendőrséghez is fordultak – eredménytelenül.
 
  Így érthetően megörültek a pénzük után hiába futó pedagógusok, amikor egyszer csak a Ring munkatársa kereste őket azzal, hogy jöhetnek elszámolni. „Furcsálltam, hogy miért személyesen kell bemennem, hiszen átutalásos számlát állítottam ki, akkor miért készpénzben akarnak fizetni. Az volt a válasz, hogy a vezetőség így döntött, mindenkit behívnak, be vagyunk osztva fél órás időközökkel. Sejtettem, hogy valami készül, de már nem érdekelt, annyit vártam a pénzemre, hogy mondtam, megyek akár a következő vonattal” – mondta a hvg.hu-nak egy vidéki nyelvtanár, aki kérte, hogy nevét ne írjuk ki. Fel is vonatozott Budapestre, ahol a Ring egyik programot irányító vezetője – ugyanaz, aki korábban a hvg.hu megkeresését hallva levágta a telefont – azzal fogadta: tényleg fizetnek, de csak ha belemegy a díjának 30 százalékkal való csökkentésébe.
 
   „Arra hivatkozott, hogy voltak lemorzsolódások a tanfolyamoknál, mire én mondtam, hogy nálam senki nem maradt el, mindenki rendben befejezte a képzést. De erre is az volt a válasz, hogy akkor is csak a pénzem 70 százalékát tudja odaadni” – mondta. Az külön pikáns, hogy kormánytisztviselőket tanított, akik közül az egyik a hvg.hu-nak nem győzte dicsérni tanárát,
 
   Az nem derült ki, hogy milyen alapon, illetve miért pont 70 százalékot fizetnek ki, a vidéki nyelvtanár alkudozni kellett, így kicsit sikerült feljebb srófolnia az összeget, de végül belement, hogy utólag átírják a szerződését. A birtokunkba került módosítás szerint vállalta, hogy Ring ne fizesse ki a korábban megkötött szerződésben szereplő, vagyis jogszerűen járó teljes díjat, csak egy „utólagosan adott számlázott kedvezménnyel csökkentett összeget”. Ezt az alacsonyabb összeget ott helyben, készpénzben a kezébe nyomták – cserébe aláírta, hogy „további követelése nincs” a céggel szemben.
 
   Tisztában van azzal, hogy ő a rá bízott tanfolyamokat 100 százalékban megtartotta, de szerinte nem volt más választása: a Ring már több átalakuláson esett át korábban is (erről cikksorozatunk első részében írtunk), túlságosan félt attól, hogy „eltűnik”, és akkor az egész pénzt bukta. „A székhelyük, ahol találkoztunk, teljesen kihalt volt, félhomály, egyetlen ügyintéző ült a telefonnál, pont akkor is reklamációkat rögzített. Beszéltem más, nekik dolgozó tanárokkal utána, nekik is feltűnt ugyanez” – magyarázta. Nem engedheti meg magának, hogy több százezret elbukjon, inkább beéri a jogosan járó összegnél kevesebbel – tette hozzá.
 
Fél órás időközökkel rendelték be a pénzükre váró tanárokat
 
   A hvg.hu-nak más, a Ring által régóta hitegetett tanár is megerősítette, hogy ugyanígy járt el vele szemben is a nyelvstúdió, a sztorija pontosan egyezett más forrásaink elmondásával. „Felmentünk az emeletre, villany csak abban a szobában égett, ahová bevitt a Ringes koordinátor, a földszinten pedig már az volt kiírva, hogy ’Szinapszis’” – mesélte. (Ahogy megírtuk, a Ringet vezető Lakatos László egy alapítványon keresztül hozta létre a Szinapszis Szakképző Iskolát, amely állami kvótákat kap a diákok után. Itt sem fizettek ki több mindenkit – a szerk.) Nála is 70 százalék volt a tárgyalási alap, bár „kissé azért beolvasott” a Ring képviselőjének, de végül ő is aláírta az „önkéntes” szerződésmódosítást. Neki azzal érvelt a TÁMOP-os programot intéző munkatárs, hogy a cég „sanyarú helyzetben” van, és „felszámolás alatt állnak”, ugyanakkor ennek a cégnyilvántartásban semmilyen nyoma nincs.
 
   A hvg.hu további hasonlóan kisemmizett tanárokról is tud, illetve egyvalakiről, aki nem írta alá a módosítást, mert a pénze után futva már túl sokat költött ügyvédre, ezért megpróbálja jogi úton végigvinni az ügyét. Egy olyan nyelvoktatóval is beszéltünk, akinek a nyelviskola - állítása szerint - milliós összeggel tartozik, vele meg sem próbáltak megegyezni, de átutaltak neki egy, az egész tartozáshoz képest elenyészően kevés összeget. Túl van a sokadik fizetési meghagyáson, most már ő is legfeljebb perelhet a neki járó pénzért.
 
Az állam 12 ezret utalt, a tanár 1500 forintot kapott
 
   Egy az állami képzési projektben szintén résztvevő nyelviskola vezetője elképedt, mikor megkérdeztük a tanárok fizetségének utólagos leszállításáról. „Ilyet nem lehet csinálni, az egész szakmának rossz hírét keltik. Azt hinné az ember, hogy egy uniós pénzből finanszírozott, kirakatban lévő programban ilyen nem fordulhat elő” – mondta névtelenséget kérve. Szerinte is elmérgesedett annyira a helyzet, hogy a tanárok teljesen kiszolgáltatottak voltak, ha egyszer a tanfolyamot már teljes egészében letanították, a pénz pedig benn ragadt, ahogy fogalmazott „megnézném én, mennyire volt kölcsönös az a megegyezés”.
 
   A TÁMOP 2.1.2. program az elmúlt évek legnagyobb szabású nyelvoktatási megbízása volt, az egész piacot lázban tartotta, mert sok pénz volt benne. Minden tanuló után 1000 forintos óradíjat kaptak az iskolák, mivel az akkreditációs előírás 12 fős csoport volt, így átlagosan 12 ezer forint járt egy 45 perces nyelvóráért. Ugyanakkor egy csoportban szerinte maximálisan akár 16-an is lehettek, így akár 16 ezer forint is befolyhatott - már az iskolához. A nyelviskolai vezető szerint ez a 12-16 ezer forintos óradíj jóval magasabb, mint amit más, nem támogatott tanfolyamoknál kapnak. Még ha ebből le is jönnek a költségeik – a tananyag, vagy ha vidéken bérelni kell helyet az oktatásra –, akkor is jelentős nyereségről beszéltek forrásaink.
 
   Ehhez képest a hvg.hu birtokába jutott szerződések alapján a Ring eredetileg is nagyjából 2200 – 2500 forintos óradíjban állapodott meg a tanárokkal. Ami azt jelenti, hogy azok a tanárok, akik belementek a fizetségük 30 százalékos csökkentésébe, végül mindössze 1500 – 1750 forintos óradíjért tanítottak az állami projektben, amiért a cég az előbbiek szerint akár 12-16 ezer forintot is kaphatott.
 
Az állami hivatal nem kompetens és nem lép
 
  Természetesen megkerestük a Ring Nyelvstúdió vezetőjét, Lakatos Lászlót, aki korábban nyilatkozott a hvg.hu-nak, de ezúttal annyit közölt, hogy a továbbiakban nem kíván kommunikálni velünk.
 
   Megkerestük az állami nyelvi képzésért felelős Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalt is, hiszen nekik tudniuk kell, hogy a Ring eljárását indokolhatja-e bármilyen „lemorzsolódás”, vagy más indok. Azt is megkérdeztük, nem kényszerítés-e utólag ilyen módosításra rávenni a tanárokat, illetve mi lesz a különbséggel: büntetlenül lenyelheti-e a cég azt a részt, amit mégsem fizet ki a tanároknak, vagy a hivatal számon fogja kérni rajta.
 
  A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal válasza hemzsegett a Ptk. idézetektől annak alátámasztására, amire már első cikkünkben is hivatkoztak: ők nem kompetensek az iskola és az oktató közti kérdésekben. Jogilag erre szabályosan mutogatnak, hiszen a hivatal valóban az „az akkreditált felnőttképzési intézménnyel” – vagyis a Ringgel – kötött együttműködési megállapodást, nem állnak közvetlenül jogviszonyban a tanárokkal. A nyelviskola „szabadon választhatja meg a másik szerződő felet, jelen esetben az oktatót, és szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát”, az iskola és az oktató szerződéses jogviszonyára így a hivatalnak „nincs és nem is lehet semmiféle befolyása” – írták.
 
Menjenek bíróságra „mihamarabb”
 
  Azt már korábban elismerték, hogy „érkeztek jelzések” hozzájuk a kifizetési problémákról, de ezek szerint ez nem volt akadálya annak, hogy „szigorú szabályok szerinti elszámolás minden esetben megtörténjen” - vagyis a Ringet is minden bizonnyal kifizették uniós-állami forrásból.
 
   „Abban az esetben, ha a cég a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti az oktatók felé, vagy egyébként rosszhiszeműen járt el, az oktatók a követelésüket bírósági úton is tudják érvényesíteni” – tanácsolta a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pórul járt tanároknak. Mint hozzátették, ha „bizonyítékkal rendelkeznek, hogy az iskola jogellenesen járt el a köztük lévő jogviszonyban”, illetve „valamilyen módon kényszerítést alkalmazott (…) úgy mihamarabb gondoskodjon jogainak bírósági úton történő érvényesítéséről” – tették hozzá.
 
   Vagyis a hivatalt ezek szerint nem zavarja, hogy utólagos szerződésmódosítással az eredetinél is nagyobb részt nyelt le a közpénzből a nyelviskola. Sőt, két nyelvoktatásban dolgozó forrásunk szerint a Ring közben már javában dolgozik a szintén nagyszabású állami diplomamentő programban, egyike a projekt megvalósítására kiválasztott cégeknek.
 
Senki nem tudja, mi van a cég oldalán
 
  „Az „utólagosan számlázott kedvezmény” egy szép, hangzatos fogalom, de itt megállapodtak eredetileg egy összegben, amiből a tanárok az elvégzett munka ellenértéke helyett kvázi  „kényszerítve” adhattak árengedményt, csakhogy a több hónapos munkájuk ellenértékét megkaphassák – mondta Csatlós Csilla válságmenedzser, a Direktinfo Kft. ügyvezetője. Szerinte az állami/uniós pályázatoknál a pontos elszámoltatás a jellemző, de meg lenne lepve, ha a cég által így „megszerzett” árengedmény ténylegesen visszakerülne a pályázat kiírójához, finanszírozójához.
 
   Csatlós Csilla szerint összetett kérdés, hogy nem tekinthető-e kvázi zsarolásnak, ha egy elhúzódó tartozás után belengetik az összeg nagyobb részének kifizetését annak fejében, ha lemondanak a további követelésekről.
 
   „Amit csinálnak, az lényegében a csődeljárásokban szokásos hitelezői egyezség. Két lényegi különbség van azonban: az egyik, hogy a csődeljárásban ki kell teregetni a kártyákat, fel kell tárni a csődhöz vezető okokat és megoldást kell kidolgozni a reorganizációra. Itt pedig lényegében senki nem tudja, hogy mi van a forrás oldalon, azaz hova tűnt el a tanárok bérére kiutalt pályázati összeg. A másik lényegi különbség, hogy a csődeljárásban azonos feltételekkel elégítik ki a hitelezőket, itt pedig különféle egyezségekről hallani az egyes tanárokkal” – magyarázta a szakember.
 
Egymás után jönnek a Ring-károsultak
 
  Miután a hvg.hu két, Ring-gate-ről szóló cikke megjelent, egymás után jelentkeztek olyanok, akiknek a cég állításuk szerint szintén tartozik. Egyrészt további nyelvtanárok, így egy vidéken élő tanárnő, aki már a rendőrséghez is fordult, de egy másik olyan nyelvtanár is, aki rendőrségi alkalmazottaknak tartott tanfolyamot – csak pénzt nem kapott érte. „Írtam már e-mailt a KIH-nek, az ombudsmannak is, de előbbitől elutasító válasz kaptam, utóbbi pedig válaszra sem méltatott. Az Iparkamarától is kértem segítséget, de a kötelező tagdíj fizetés ellenére segítség nyújtásban ők sem tettek semmit (azonban az anyagi nehézségeim miatt be nem fizetett tagdíjat levonták a fizetésemből). Nem tudom képviselni az érdekeimet, mert ügyvédre nincs pénzem” – írta a hvg.hu-nak.
 
   A szakképzőjük miatt is sorra érkeztek a panaszosok, és nemcsak tanárok, de szülő és diák is. A hvg.hu-t megkereső édesanya szerint a gyermeke nem kapott bizonyítványt, hiába végzett el egy tanfolyamot, visszatérítést nem kaptak. Egy cukrász képzésre beiratkozott lány pedig azzal keresett meg minket: „29 csoporttársával együtt fejenként 270 ezer forintot fizetett a képzésért”, ami „botrányos színvonalú volt és elhúzódott a folyamatos tanárhiány miatt”. Végül pedig nem tudtak levizsgázni, úgyhogy jelentkezésük idején lehetetlen helyzetben voltak: „se pénzünk, se papírunk, de még olyan sem, amivel valóban elmehetnénk egy másik iskolába vizsgázni”.
 
Nem is lehetett csak úgy „lemorzsolódni”
 
  Az Európai Unió által finanszírozott Tudásod a jövőd! program keretében közel 100 ezer ember tanulhatott a TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztésecímű kiemelt projekt keretében. A résztvevőknek minimális – 2-5 százalékos – önerőt kellett csak befizetni, a tandíj 95-98 százalékát az állam fizette az uniós forrásból. Így nagyjából bruttó 90 ezer forintos keretösszeg jutott minden diákra. Éppen ezért tudomásunk szerint nagyon szigorú adminisztrációval futott a nyelvoktatás, a résztvevőket végig regisztrálták, sőt, lefényképezték, a hiányzásnak pedig következményei voltak, ahogy egyik tanár fogalmazott, „büntetlenül nem lehetett lemorzsolódni”.
 
Forrás: HVG

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A 12 ezres óradíjból 1500 forint jutott el a tanárokig.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector