Startlaphoz Csatlakozz!

Az MSZ EDDSZ elnökének közérdekű bejelentése pályázati eljárás lefolytatásával, illetve érvénytelen kinevezés semmisségének megállapításával kapcsolatban

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2012. december 06. csütörtök, 17:22
Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) elnökének közérdekű bejelentése pályázati eljárás lefolytatásával, illetve érvénytelen kinevezés semmisségének megállapításával kapcsolatban:

Magyar Köztársaság
Legfőbb Ügyészsége
 
Közérdekvédelmi Főosztály
 
Dr. Seereiner Imre
főosztályvezető ügyész
 
1055 Budapest,
Markó u. 16
 
Tárgy: Közérdekű bejelentés pályázati eljárás lefolytatásával, illetve érvénytelen kinevezés semmisségének megállapításával kapcsolatban I-II.

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Alulírott Dr. Cser Ágnes, mint a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 32., továbbiakban: MSZ-EDDSZ) elnöke az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.§-a alapján az alábbi

 k ö z é r d e k ű     b e j e l e n t é s t  

I.
terjesztem elő a Nyírő Gyula Kórház (cím: 1135 Budapest, Lehel u. 59.) főigazgatói és gazdasági igazgatói állásainak betöltésére 2012. március 30-án kiírt pályázatokkal kapcsolatban, illetőleg az azóta tudomásomra jutott visszásságok tekintetében a kórházban működő közalkalmazotti tanács felkérésére és információi alapján.

1.        Dr. Németh Attila a főigazgatói állásra kiírt pályázatára, Horváth Péter pedig a gazdasági igazgatói állásra kiírt pályázatra beadott pályázatához nem mellékelte az erkölcsi, illetve az iskolai végzettséget igazoló okiratokat, vagyis a pályázatuk nem felelt meg a kiírt pályázati feltételeknek ennek ellenére a nevezett személyek elnyerték az általuk megpályázott állást.
2.        Dr. Németh Attila által benyújtott pályázat nem a Nyírő Gyula Kórház működési engedélyében és OEP finanszírozási szerződésében körülírt feladatok megszervezéséről és végrehajtásáról szólt, mint ahogyan az a pályázati kiírásban szerepelt, hanem egy jövőbeni intézmény létrehozására vonatkozott.
3.        A közalkalmazotti tanácsot képviselő Wanderlich Béláné KT elnök és Gallainé Berényi Márta KT elnök helyettes ezirányú kérése ellenére a mai napig nem küldték meg részükre a pályázati eljárások során készült jegyzőkönyveket.  
4.        A főigazgatói meghallgatáson az első 3 pályázót az 5 fős bíráló bizottságból csak négyen hallgatták meg, majd később dr. Németh Attila meghallgatásán dr. Török Krisztina helyett egy idegen személy ült be a bizottságba ötödikként, akinek kiléte ismeretlen volt a közalkalmazotti tanács részéről jelen lévő Wanderlich Béláné számára.
5.        Horváth Péter gazdasági igazgatói kinevezésére annak ellenére került sor, hogy a pályázatát a pályázati eljárásban a bizottság elutasította.
6.        Dr. Németh Attila főigazgató heti két alkalommal a kórházban magánpraxisának betegeit is fogadja a kórház pszichiátriai ambulanciáján, amely tevékenység összeférhetetlen a főigazgatói kinevezésével, amelyre tekintettel kinevezése az összeférhetetlenség okán is érvénytelen.
7.        Dr. Németh Attila főigazgató továbbá pályázat kiírása nélkül bíz meg különböző személyeket osztályvezetői feladatok ellátásával.
A fentiek okán a hivatkozott pályázati eljárásokat érvénytelennek tartom.

II.

A Nyírő Gyula Kórház vezetői pályázatainak közérdekű bejelentés alapján lefolytatandó vizsgálati eljáráson túl

közérdekű bejelentést terjesztek elő

a 2012. január 1-je óta a GYEMSZI által „vezényelt” egészségügyi intézményi vezetői pályáztatásokkal, azok elbírálásával és a kinevezésekkel kapcsolatban.

Példátlan és folytatólagos visszaélés valósul meg a pályázati eljárások időhúzásában és a bírálatok sorozatos szabálytalanságaiban. Elképesztő protekcionizmus, elfogultság, és hátrányos megkülönböztetés jellemzi az eljárást.

Több tízezer munkavállaló 2012. január 1-je óta megdöbbenéssel észleli, hogy van olyan intézmény, ahol lassan egy év elteltével sincs kinevezett vezető!

A megfélemlítés és a félelemben tartás elképesztő méreteket öltött az ágazatban.

Kérem a két közérdekű bejelentést önállóan kezelni, figyelemmel a vizsgálat kiterjedt voltára.

Kérem, hogy a t. Ügyészség a I-ben leírt tényállást szíveskedjék soron kívül kivizsgálni, a pályázatokban nyertes Dr. Németh Attila főigazgatói kinevezésének, illetve Horváth Péter gazdasági igazgatói kinevezésének megsemmisítéséhez szükséges eljárásokat megindítani, és annak eredményéről tájékoztatni szíveskedjen.

Kérem a vizsgálat objektív lefolytatása érdekében az egészségügyi államtitkárság GYEMSZI feletti kinevezési és irányítási hatáskörére figyelemmel más kormányzati szerv bevonását mérlegelni és bevonni.

Budapest, 2012. november 19.

Tisztelettel:

Dr. Cser Ágnes
MSZ EDDSZ elnök

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Az MSZ EDDSZ elnökének közérdekű bejelentése pályázati eljárás lefolytatásával, illetve érvénytelen kinevezés semmisségének megállapításával kapcsolatban.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector