Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

Ki minősül gyermeknek a szabályozás szempontjából?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2014. máj. 22. csütörtök, 12:23

A munkajogi szabályozás számos előírást tartalmaz arra, ha a munkavállaló gyermeket nevel. Közismert a gyermekek után járó pótszabadság, vagy a kisgyermekes anyákat megillető felmondási védelem. Kérdés azonban, ki minősül gyermeknek a szabályozás szempontjából? Vajon akkor is alkalmazni kell ezeket az előírásokat, ha a munkavállaló nem is él együtt a gyermekével? – olvasható a munkajog.hu oldalán.

   E kérdéseknél a Munka törvénykönyve definíciójából kell kiindulni, amely szerint gyermek a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek. A családok támogatásáról szóló törvény szerint saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek az a gyermek, aki a szülővel életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.
 
   E körben szülőnek minősül a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték.
 
   A munkajogi szabályok szempontjából tehát azt a gyermeket kell figyelembe venni, aki a felsorolt személlyel él együtt. Például, a felsorolásban a szülővel együtt élő élettárs nem szerepel, csak a házastárs. Ezért hiába él a munkavállaló akár életvitelszerűen együtt az élettársa gyermekével, a munkáltató e gyermekre tekintettel nem köteles pótszabadságot biztosítani, vagy tiszteletben tartani a felmondási korlátozásokat.
 
  Másrészt, az is követelmény, hogy a gyermek a szülővel életvitelszerűen együtt éljen és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki. Például, a vér szerinti szülő akkor is jogosult a gyermeke utáni pótszabadságra, ha az adott hónapban kivételesen külföldi kiküldetést teljesít, de egyébként egy háztartásban él gyermekével. Ha azonban e távollétek rendszeresek és nem csak a napközbeni időszakot érintik, úgy a gyermekhez kötődő munkajogi szabályok nem alkalmazandóak.
 
   A gyermek törvényi fogalma életkori megkötést nem tartalmaz, mivel az életkornak mindig az egyes konkrét szabályok szempontjából van jelentősége. Például, pótszabadság utoljára abban az évben jár, amikor a gyermek a 16. életévét betölti. A felmondási tilalomnak a gyermek hároméves koráig van jelentősége, míg a gyermek személyes gondozása céljából a 10. életévig igényelhető fizetés nélküli szabadság. Az összefüggés az, hogy minél idősebb a gyermek, annál kevesebb védelmi szabály vonatkozik az őt nevelő munkavállalóra.
 
   A munkáltatónak nincs hivatalos tudomása arról, hogy munkavállalója hány gyermeket nevel, illetve ők milyen életkorúak. Ezért a munkavállalónak kell nyilatkoznia arról, hogy a gyermeknevelésre tekintettel rá speciális szabályok vonatkoznak, például nem vehető igénybe éjszakai munkára a gyermek hároméves koráig. A munkáltató ilyen bejelentés esetén természetesen kérheti ennek hitelt érdemlő igazolását, például születési anyakönyvi kivonattal, illetve az együttélés tanúsítása céljából a lakcímkártya másolatával. A gyermekkel való együttélést bizonyítja az is, ha a munkavállalónak a gyermek után családtámogatási ellátást állapítottak meg, így az erről szóló határozat is megfelelő igazolás lehet.
 
  Nincs akadálya, hogy a munkáltató a törvénytől a munkavállaló javára eltérjen, és akkor is biztosítsa a gyermekneveléshez kötődő kedvezményeket, amikor az egyébként nem járna. Ilyen kedvező eltéréseket gyakran tartalmaznak kollektív szerződések is. Például, több vagy hosszabb ideig járó pótszabadságot állapítanak meg, vagy korlátozzák a munkaidő-beosztással kapcsolatos munkáltatói mozgásteret.
 
   Végül, fontos tudni, hogy a munkavállaló gyermeke egyben hozzátartozója is a törvény szerint. A hozzátartozó törvényi fogalma – az új Ptk.-ra tekintettel – 2014. március 15-től változott, és a következő személyeket jelenti.
 
  Hozzátartozó a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. Ezért például a munkavállaló a gyermeke után – annak életkorától függetlenül – jogosult legfeljebb két éves fizetés nélküli szabadságra, ha a gyermek tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó –  személyes ápolására van szükség.
 
Forrás: Munkajog

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Ki minősül gyermeknek a szabályozás szempontjából?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector