Startlaphoz Csatlakozz!

Azonnali hatállyal és jogszerűen

Végkielégítés dolgozói felmondáskor

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. február 08. vasárnap, 17:01

Mikor jogszerű a dolgozó azonnali hatályú felmondása, és ez hogyan bizonyítható a végkielégítés érdekében? Olvasói kérdésére dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász, az adozona.hu szakértője válaszolt.

  Olvasónk a következőképpen írta le a szituációt: „Ha a munkavállaló mond fel 2015-ben azonnali hatállyal és jogszerűen (három év munkaviszonya megvan), akkor ebben az esetben is jár számára végkielégítés. Természetesen ilyen körülmények között a foglalkoztató ezt sok esetben vitatni szokta, de ha a dolgozó bizonyítani tudja a felmondás jogszerűségét, akkor mindenképpen jár számára a végkielégítés. Kérdéseim: 1.) Hogyan kell értelmezni azt, hogy „azonnali hatállyal és jogszerűen”? 2.) Hogyan lehet bizonyítani, hogy az azonnali hatállyal jogszerű? 3.) Van-e különbség határozott idejű és határozatlan idejű munkaszerződéseknél ebben az esetben?”

   Az azonnali hatályú felmondás abban az esetben jogszerű, ha az indokolás megfelel a valóságnak, világos és pontos, okszerű, valamint azt határidőn belül gyakorolta a munkavállaló – kezdte válaszát Hajdu-Dudás Mária.

   Az azonnali hatályú felmondás indokai közül az egyik eset, amikor a másik fél minősített kötelezettségszegése az indok, mert a munkaviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, jelentős mértékben megszegi. A másik eset, amikor a másik fél magatartásával okozati összefüggésben válik lehetetlenné a munkaviszony fenntartása.

   Tipikusan jogszerű indoknak minősül például a munkabér fizetési kötelezettség elmulasztása, a megalázó hangnem használata, ha a munkáltató huzamos időn keresztül nem tesz eleget a foglalkoztatási kötelezettségének stb.

   Lényeges, hogy az azonnali hatályú felmondás joga csak meghatározott szubjektív és objektív határidőben gyakorolható. A munkaviszony mindkét alanya az annak alapjául szolgáló okról történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül (szubjektív határidő), legfeljebb azonban az ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig (objektív határidő) gyakorolhatja.

   Ha a kötelezettségszegés folyamatos, illetve folytatólagosan több azonos, vagy hasonló cselekménnyel (mulasztással) valósult meg, a másik fél valamennyi cselekményre hivatkozhat, ha az utoljára tudomására jutott, illetve az utolsóként elkövetett cselekmény után kellő időben élt az azonnali hatályú felmondás jogával.

   Azaz meg kellene vizsgálniuk, hogy a munkavállaló betartotta-e a fenti szubjektív és objektív határidőt, az indokolás megfelel-e a fenti követelményeknek, és ennek függvényében dönteni a jogszerűségről.

   Az azonnali hatályú felmondás egyoldalú, címzett, indokolt írásbeli jognyilatkozat, amely a munkaviszonyt a közlés időpontjában szüneti meg. Ahhoz nem szükséges a másik fél hozzájárulása. Visszamenőleges hatályú nem lehet, de az ilyen megjelölés önmagában nem jár az intézkedés jogellenességével. Ilyenkor a munkaviszony megszűnésének időpontját a közlés időpontjának megfelelően kell megállapítani (MD.II.203.).

   Abban az esetben, ha a munkáltató vitatja a jogszerűséget, a munkavállaló igényét három éves elévülési időn belül érvényesítheti munkaügyi bíróság előtt. Itt a jogszerűséget neki kell tudnia bizonyítani tanúkkal, okirattal stb. Azaz a bizonyítási kötelezettség nem a munkáltatót terheli. Amennyiben ez sikeres, a munkavállaló jogosult lesz a munkavégzés alóli felmentés tartamára járó távolléti díjra (35/2=17,5 napra) és a végkielégítésre (egyhavi távolléti díj), erre irányuló kérelem esetén kamat és perköltség is megilleti.

   A határozott idejű és a határozatlan időtartamra létesített munkaviszony között a munkavállalói azonnali hatályú felmondás szempontjából nincs különbség – hangsúlyozta szakértőnk.
 
Forrás: adozona.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Végkielégítés dolgozói felmondáskor.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector