Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

Mit jelent munkára képes állapotban lenni?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. február 18. szerda, 12:30

A Munka törvénykönyve a munkavállaló alapvető kötelezettségeként fogalmazza meg, hogy a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, és munkát végezni. A munkavédelemről szóló törvény ezt még azzal a rendelkezéssel egészíti ki, miszerint a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka végzésére vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát – írja a munkajog.hu.

   Munkavédelmi szempontból a kérdés tehát tágabb témát ölel fel, és a munkavédelmi törvény azt is részletezi, hogy milyen követelményeket foglal magában a munkára képes állapot (például egyéni védőeszköz használata, részvétel az előírt orvosi vizsgálaton, a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházat viselése). A munkára képes állapot fogalmának tágabb meghatározásába beletartozik az is, hogy a munkavállaló rendelkezik a munkavégzéshez szükséges (szak)ismeretekkel, tudja például, hogyan kell biztonságosan kezelni a gyártógépet stb.
 
   Most szűkebben csak azt vizsgáljuk, hogy milyen állapotban kell lennie a munkavállalónak akkor, amikor munkahelyén munkavégzésre megjelenik. Ugyanakkor ezt az állapotot a munkavégzés alatt, annak végéig folyamatosan fenn is kell tartania. A munkáltató pedig köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. Ez egyben fel is jogosítja, és kötelezi a munkáltatót, hogy rendszeresen meggyőződjön arról is, hogy a munkavállaló betartja-e a munkára képes állapottal kapcsolatos kötelezettségeit.  
 
  Általánosságban megfogalmazható, hogy a munkavállaló munkára képes állapotban akkor van, ha kipihent, alkohol vagy más bódítószer hatása alatt nem áll, azaz minden érzékszervével, megfelelő fizikai és szellemi állapotban a munkavégzésre tud koncentrálni. A munkára képes állapot ugyanakkor szorosan függ a betöltött munkakörtől is. Kétségtelen, hogy a repülőgép irányítása jóval nagyobb koncentrációt és figyelmet igényel, mint az irodatakarítás. Ezért amíg a takarítónő feltehetően egy átmulatott éjszaka után is el tudja végezni munkáját, egy pilóta esetében ez már komoly kockázatot jelent.
 
   A Munka törvénykönyve alapján eltérést nem engedő szabályként a munkáltató köteles napi pihenőidőt biztosítani, amely alapesetben 11 óra, egyes esetekben (például megszakítás nélküli, több műszakos tevékenység) 8 óra. Továbbá heti pihenőnap, vagy pihenőidő is megilleti a munkavállalót. Ugyanakkor ezen időtartamok pihenéssel töltéséért a munkavállaló maga felelős. A Munka törvénykönyve főszabályként nem tiltja, valamint a munkáltató beleegyezéséhez sem köti a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését, és gyakori, hogy a munkavállaló a teljes munkaidős munkaviszonya mellett egy részmunkaidős másodállásban is teljesít. Ebben az esetben a munkavállalónak kell tehát napirendjét úgy szervezni, hogy a pihenésre is elegendő idő jusson.
 
  A munkavállaló munkára képes állapotát befolyásolhatják egyes szerek fogyasztása is (például gyógyszer, alkohol, kábítószer). Vannak olyan munkakörök, amelyeknél jogszabály írja elő az alkoholtilalmat. Ilyen például gépjárművezetők esetén a KRESZ. Ugyanakkor kollektív szerződés is rendelkezhet zéró toleranciáról, valamint a felek a munkaszerződésben is megállapodhatnak az alkoholfogyasztás tilalmáról. Annak sincs akadálya, hogy a munkáltató egyoldalúan, szabályzatban tiltsa meg az alkoholos állapotban történő munkavégzést.
 
   Ezekben az esetekben az alkoholos befolyásoltság egyértelműen kizárja a munkára képes állapotot. A bírói gyakorlat hozzáteszi, hogy a munkavállaló a munkaidőben akkor is teljes alkoholtilalom alá esik, ha a munkaidő alatti vagy azt közvetlenül megelőző alkoholfogyasztása a szerződésből eredő kötelezettségeivel nem egyeztethető össze.
 
  A munkáltató megfelelő vizsgálattal jogosult is, illetve köteles ellenőrizni azt, hogy a munkavállaló megtartja-e az alkoholos befolyástól mentességre, illetve az alkoholtilalomra vonatkozó rendelkezéseket. A munkavállaló ennek során együttműködni köteles. Ugyanakkor az ellenőrzés jogával a munkáltató sem élhet vissza. Ellenkező esetben a munkavállaló jogszerűen tagadja meg az ellenőrzést. Ha viszont a munkavállaló kellő alap nélkül nem veti alá magát a vizsgálatnak, a további munkavégzéstől eltiltható, és részére az eltiltás idejére munkabér sem jár.  
 
  Hasonló megítélés alá esik a drogteszt. Ezzel kapcsolatban az adatvédelmi biztos aggályait fejezte ki, és a munkahelyi drogtesztek alkalmazását általános jelleggel nem tartotta elfogadhatónak. Nyilván más a helyzet, ha a munkavállaló tényleges állapota indokolja a drogteszt elvégzését, vagy az adott munkakör betöltéséhez törvényi felhatalmazás alapján a drogteszt alkalmazása a munkavállaló egészségi, pszichikai vagy fizikai alkalmasságának minősítése körében megengedett, vagy egyenesen kötelező. Ugyanakkor ezekben az esetekben is irányadó, hogy a munkáltató a drogteszt alkalmazásával nem élhet vissza.
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Mit jelent munkára képes állapotban lenni?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector