Startlaphoz Csatlakozz!

Munka törvénykönyve

A törvénytől eltérő megállapodásokról

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. március 04. szerda, 12:00

A Munka törvénykönyve alkalmazásához kulcsfontosságú átlátni, hogy az egyes törvényi szabályoktól milyen feltételek mellett és milyen megállapodásban lehet eltérni. Az alábbiakban ehhez adunk segítséget, egy konkrét példa, a szabadság kiadására vonatkozó szabályok kapcsán – olvasható a munkajog.hu oldalán.

   Az új Munka Törvénykönyve (Mt.) sajátossága, hogy a korábbiakhoz képest jóval nagyobb teret enged a megállapodásokon alapuló szabályozásnak. Eszerint kollektív szerződés az Mt. II. és III. részében foglalt szabályoktól a munkavállaló előnyére és hátrányára is eltérhet. A törvény többi részétől tilos az eltérés – még a munkavállaló javára is –, kivéve, ha eltérést maga a törvény megengedi. Az Mt. II. és III. részében is vannak azonban olyan rendelkezések, amelyektől kollektív szerződés sem térhet el, illetve olyanok, amelyeknél az eltérés csak a munkavállaló javára megengedett.
 
  Ami a munkaszerződést illeti, főszabály szerint az Mt. II. részében foglaltaktól a munkavállaló javára eltérhet. Kivételesen azonban egyes Mt. szabályok esetében a munkavállaló hátrányára is megengedett az eltérés. Más szabályoknál viszont tilos az eltérés, azaz még a munkavállaló javára sem lehet eltérni a törvénytől.
 
   A törvény minden fejezet végén, „Eltérő megállapodások” cím alatt foglalja össze az eltérési lehetőségeket. Ez azt jelenti, hogy az adott fejezet végén a konkrét paragrafus – sőt, olykor a bekezdés – számának megjelölésével rögzíti a törvény azokat a kivételes eseteket, amikor a megállapodások a törvénytől nem a fenti főszabályok szerint térhetnek el.
 
  A szabadság kiadására vonatkozó szabályok kapcsán mindez a következőket jelenti. A törvény 122-124. §-ai határozzák meg az ide vonatkozó rendelkezéseket. A munkaidő fejezet végén az „Eltérő megállapodások” cím szerint az ide tartozó szabályok közül egyedül attól tilos az eltérés, hogy a szabadságot pénzben megváltani csak a munkaviszony végén lehet. Ezt tehát sem kollektív szerződésben, sem munkaszerződésben (a felek megállapodásában) nem lehet felülírni.
 
  Emellett két olyan szabály van, amelytől kollektív szerződés csak a munkavállaló javára térhet el. Egyrészt, a felek az adott naptári évre megállapodhatnak, hogy az életkori pótszabadság kiadására az esedékesség évét követő év végéig kerül sor. Másrészt, a szabadságot úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Nem szabályos tehát, ha a kollektív szerződés az életkori pótszabadság átvitelét két-három évre is megengedi, vagy a szabadság minimális egybefüggő időtartamát 10 napban határozza meg.
 
   Fontos, hogy mivel az életkori pótszabadság tárgyévet követő kiadásához a törvény kifejezetten a felek megállapodását kívánja meg, ezt a kollektív szerződés nem pótolhatja. Azaz, érvénytelen, ha a kollektív szerződés maga ad felhatalmazást minden munkavállaló vonatkozásában az életkori pótszabadság következő évre való csúsztatására. A kollektív szerződés ugyanis nem pótolhatja a felek megállapodását, ha azt a törvény kifejezetten megköveteli.
 
   A szabadság kiadására vonatkozó összes többi előírástól az általános szabályok szerint lehet eltérni. Azaz, kollektív szerződés akár a munkavállaló hátrányára is, munkaszerződés pedig csak a munkavállaló javára térhet el. Két szabály kapcsán azonban további értelmezési problémák merülnek fel.
 
  A 14 napos egybefüggő szabadságot megkövetelő szabálynál úgy fogalmaz a törvény, hogy ez a rendelkezés csak a felek eltérő megállapodása hiányában alkalmazandó. E megfogalmazás arra utal, hogy itt – kivételesen – a munkavállalóra kedvezőtlenebb irányú eltérés is megengedett. Azaz, a munkáltató és a munkavállaló megállapodásukban érvényesen kiköthetik, hogy a munkaviszonyban a szabadság kiadása az egybefüggő legrövidebb időre tekintet nélkül történik, vagy annak tartama kevesebb 14 napnál.
 
  A másik érdekesség a szabadság tárgyévet követő kiadásával kapcsolatos. Elvileg a törvény szerint kollektív szerződés a munkavállaló hátrányára is meghatározhatja a szabadság kiadásának határidejét. Ugyanakkor, a 123. § (5) bekezdése alapján kivételesen fontos gazdasági érdek vagy a munkáltató működését közvetlenül és súlyosan érintő ok mellett kollektív szerződés rendelkezése esetén is csak szabadság egynegyede vihető át és az is legkésőbb az esedékességet követő év március 31-ig. Helyes értelmezés mellett ez azt jelenti, hogy ebből az indokból a szabadság kiadása annak ellenére nem tehető rugalmasabbá kollektív szerződésben, hogy amúgy a tárgyévet követő kiadásra vonatkozó szabályok eltérést engedőek.
 
   Olykor tehát nem egyértelmű megállapítani, hogy a törvény egy konkrét szabályától szabad-e az eltérés. Nem elegendő az adott szakaszhoz tartozó „Eltérő megállapodások” cím alapos átböngészése, mivel a törvény főszövege is tartalmazhat az eltérésekre utaló felhatalmazást vagy éppen korlátozást.
 
   Végül, sok esetben az sem magától értetődő, hogy a munkavállaló javára szolgál-e egy bizonyos eltérő megállapodás. Vajon kedvezőbb-e a munkavállalónak, ha az életkori pótszabadságát három évig „összegyűjti”, és csak ez után veszi igénybe? Elképzelhető, hogy maga a munkavállaló próbálja rábeszélni a munkáltatóját, hogy egy hosszabb utazás kedvéért hadd gyűjtögesse a szabadságát. Munkáltatói szempontból az ilyen megállapodások igen kockázatosak. Egyelőre ugyanis nincs iránymutatás a bírói gyakorlatban arra, hogy ilyenkor általában a munkavállalók „szokásos” érdekei, vagy a konkrét munkavállaló szubjektív helyzete alapján kell eldönteni, a megállapodás a munkavállaló javára történt-e. 
 
  Tovább árnyalja az eltérő megállapodások értelmezését, hogy a törvény szerint az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. Egy kedvezőtlen eltérés is érvényes lehet tehát, ha azt a munkáltató egy másik kikötéssel kompenzálja. Például, érvényes lehet az a kollektív szerződés, amely szerint a felek az összes pótszabadság későbbi kiadásában is megállapodhatnak, ha a tárgyév utáni időszakra átvitt szabadságnapok kiadását a munkavállaló határozhatja meg, és/vagy e napokra magasabb díjazás jár. Fontos azonban, hogy az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlítása mellett sem lehet eltérni azoktól a törvényi szabályoktól, amelyek kifejezetten eltérést nem engedőek. A ki nem vett szabadság pénzbeli megváltása a munkaviszony fennállása alatt így akkor is tilos, ha ezért a lehetőségért cserébe a felek például több pótszabadságban állapodnak meg.

Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A törvénytől eltérő megállapodásokról.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector