Startlaphoz Csatlakozz!

Hogy csökkenjen  a szakadék

A nők és a férfiak közti bérezési különbségek európai kitekintésben és Magyarországon

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. augusztus 10. hétfő, 11:13

 Európa szerte jellemző, hogy a nők keresetei elmaradnak a férfiak béreitől, kereseteitől. Ezen tények mögött néhány objektív tényező is megbúvik - mint a gyermeknevelés miatt kieső munkatapasztalat, az hogy a nők kevésbé vállalnak nehéz fizikai munkát, vagy a gyermeknevelés éveiben nem tudnak több műszakos, vagy éjszakai munkát vállalni, azonban igen sok esetben az előítéletek, és semmivel nem indokolható gyakorlat tapasztalható a megkülönböztetésben - írja dr. Soós Adrianna foglalkoztatási szakértő.

   A felzárkóztatás mellett szól, hogy a nők iskolai végzettségben megelőzik a férfiakat, a nők 54,9% felsőfokú végzettségű, 50,23 %-a középfokú végzettséggel bír, míg a férfiaknál ezek az arányok a 45,1%, és 49,77%. A magasabb iskolázottság mellett azonban kevesebb nő szerez szakképzettséget közép szinten, a szakmunkásképzőből vagy szakiskolából kikerülő fiataloknak csak mintegy 30%-a nő, és 70%-a férfi. A diplomás nők között is kevesebb a munkaerőpiacon nagyobb elismertséget jelentő műszaki, vagy természettudományos végzettségű nő. Ezért továbbra is fontos és aktuális a nők és a férfiak közötti indokolatlan kereseti különbségek ellen fellépni, a lemaradáshoz vezető okok mérséklése, a nők felzárkóztatása.

   Különösen fontos ez már csak amiatt is, mivel az alacsonyabb keresetek alapján a nyugdíjak is alacsonyabbak lesznek a nők esetén, azonos munkaviszonyban töltött idő esetén is.
Magyarországon átlagosan 20,1%-kal maradnak el a nők bérei a férfiakétól az legutóbbi európai módszertannal mért statisztika alapján. Ez magasabb  az Unióban kialakult arányoktól, /16%/ahol szintén számos országban indulnak kampányok a nők kereseti felzárkóztatása érdekében.
Számos szomszédos ország azonban sokkal jobban áll ezen a téren az Eurostat adatai alapján. Kiemelkedő példa erre Szlovénia, ahol igen kicsi a különbség, sőt egyes korcsoportokban még magasabb is a nők keresete.

  A női foglalkoztatottak között igen magas a részmunkaidősök aránya néhány országban, amit a keresetek értékelésénél figyelembe kell venni, bár országok között is elég jelentős különbségek lelhetők fel. Míg Hollandiában pl igen magas a nők részmunkaidős foglalkoztatása, nálunk viszonylag alacsony bár növekvő tendenciát mutat, különösen a nemrég nyugdíjba ment nők körében.

  A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén még nagyobb a bérszakadék, főként a mediterrán országokban-Spanyolország, Portugália, de Horvátország esetén is, mely országokban a turizmus idény jellege miatt igen nagy részmunkaidősnek tekinthető foglalkoztatás. Az északi országokban, Benelux országokban, viszont a részmunkaidőben dolgozó férfiak és nők bére között alig van különbség. Különösen kiemelhető Málta esete, ahol a részmunkaidőben dolgozó nők keresete magasabb, mint a férfiaké. Magyarországon a részmunkaidős munkakörökben dolgozó nők keresete kisebb mértékben marad el a férfiakétól, mint a teljes munkaidősök esetén, ahol a különbség 20%-feletti.

  A férfiak és nők közti keresetek különbsége a férfiak bérének arányában a 10 főnél nagyobb létszámú foglalkoztatóknál 2013-ban.

  A második tábla a teljes és részmunkaidősöknél jellemző bérkülönbségeket mutatja.
 

  Mivel a komplex megközelítés számos fontos információt eltakar, ezért célszerű különböző csoportokban is vizsgálódni. Érdekes tendencia figyelhető meg, ha életkorok szerint vizsgáljuk a férfiak és a nők közötti különbségeket. Jellemző, hogy a kor előrehaladtával a nők és férfiak közötti jövedelemkülönbségek növekednek, bár kezdettől fogva jellemzőek. 35 év alatt a különbség nem éri el a 10%-ot sem, Magyarországon sem, míg a későbbi életévekben meghaladja a 20%-ot a bérekben kimutatható különbség. Ennek magyarázata részben az, hogy nők képzettségi színvonala magas, és a fiatalabb években még a gyermeknevelés miatt sem kell a munkaadóknak jobban alkalmazkodni a női munkaerőhöz, a család és a munkahely összeegyeztetése kisebb gondot okoz, különösen hogy a szülési korhatár kitolódik. Míg a 35-45 év közti életévekben még magyarázható a magas különbség azzal, hogy a nők a gyermekek miatt kevésbé tudnak vezetői állásokat vállalni, vagy több műszakos munkarendet is, azonban nem ad magyarázatot arra, hogy a későbbi életévekben miért nem csökken jelentősen ez a különbség, bár kétségtelen hogy a 45 év feletti női korosztály  az idősebb családtagok, vagy az unokák gondozásában vállal nagyobb szerepet.


  Igen pozitív példaként Szlovénia és Málta emelhetőek ki, ahol a teljes életciklus alatt kicsi a bérkülönbség a nők kárára, sőt egyes életkori csoportokban még kedvezőbb is a nők bérezése.
Igen eltérő a bérezés egyes ágazatokban. Bár a technológiai fejlődés miatt a fizikai erőnek ma már nincs olyan nagy szerepe, az emberek szakmaválasztásában még ez nem mindig mutatható ki.
A pénzügyi szektorban minden európai országban jobban megfizetik a férfiakat, pedig a
munka jellege ezt nemigen indokolja, azonban a különbség 16-44 % közötti, igen nagy szóródást mutat. A pozitív példát az ingatlanszektor mutatja, ahol több országban kiegyenlítettek a keresetek a nők és férfiak közt, így Magyarországon is. Érdekes módon az építőipar is azon ágazatok közé tartozik, ahol a nők bérének elmaradása alacsonyabb, mint az átlag többnyire 10% alatti a különbség,bár az építőiparban alacsony a női foglalkoztatottság.

  Az adott gazdasági ágakban jellemző női foglalkoztatásban igen jelentős szerepe van a szemléletmódnak, hiszen néhány országban ugyanabban az ágazatban igen nagy , míg másokban viszonylag kicsi a bérezésben való lemaradása a női munkavállalóknak. Példal lehet a feldolgozóipar, ahol pl Svédországban a nők bérének elmaradása csak 6,6%-os míg Németországban, de Magyarországon is több mint 20%-kal többet keresnek a férfiak , mint a nők az Eurostat adatai alapján a feldolgozóiparban.


   Érdekes a közszféra és a privát szektor összehasonlítása is. Magyarország ebből a szempontból a kirívó negatív példa, ahol 22%-kal keresnek többet a férfiak a közszférában mint a nők a 2013 év adatai alapján Így a  a közszférában dolgozó nagy számban és arányban dolgozó női munkavállalónak  különösen az egészségügy, szociális ellátás területén az alacsony jövedelmek mellett, még a jelentős béraránytalanságot is el kell viselniük. A privát szférában a magyar bérkülönbség alacsonyabb,”csak” 15%.
A public szektorban levő egyenlő bérezésre, Belgium, Ciprus ,de Szlovénia is kedvező példát mutatnak.


Következtetések, javaslatok

  Vannak országok ,akik felismerve a problémát kampányokat indítanak a bérkülönbségek csökkentésére, amely  Magyarországon is aktuális volna , mivel míg az Unió szinten a férfiak és a nők  bérezésében meglevő különbségek 2013 óta mintegy 2 %-kal csökkentek, Magyarországon ugyanennyivel nőttek, 20%-fölé emelkedtek.

   Az okok összetettek, ezért többféle módon is segíthető az esélyegyenlőség megvalósulása . Igen jelentős szerepe van a szakképzettség megszerzésének a nők esetén, mert ma már egy érettségi önmagában nem elégséges egy jó munkahely eléréséhez. A női szakmaorientáció is előmozdíthatná a különbségek csökkentését,ha a nők is bátrabban vállalnának természettudományos,vagy informatikai szakmákat,ahol magasabbak a fizetések. A már munkában állók esetén is érdemes szorgalmazni a szakképzettség megszerzését, és keresni az ehhez szükséges támogatások lehetőségét. Ehhez jó segítség lehet a www.jokepzes.huhonlap , mely segít megtalálni a megfelelő felnőttképzési lehetőséget, és a hozzá kapcsolódó támogatásokat is. Segíthet a gyesről visszatérők pozíciójának javítása mentorálással, hogy minél hamarabb vissza tudjanak illeszkedni a munkába, a gyermekgondozást segítő szolgáltatások, a nők továbbképzésének támogatása a munkaadók részéről is. Fontos szerepe van a kormányzatnak, hogy közszférában fellelhető jelentős különbségeket felszámolja. Fontos szerepe van a szociális gondozás fenntartásának, fejlesztésének is , hogy a nők teljes értékű munkát tudjanak végezni akkor is, ha ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozójuk van. A jelentős bérkülönbség kialakulásában szerepe van annak is, hogy kevés nő kap vezetői megbízást. Különösen igaz ez a közszféra területén, ahol a legmagasabb kormányzati vezetői pozíciókban egyáltalán nincsenek nők, de az alacsonyabb vezető állásokban is kevés nő található,nyilván ez is hozzájárul ahhoz,hogy a közszférában igen nagy bérhátrányban vannak a magyar nők. A jelenség szemléletet is tükröz, a közszféra vezetői nem tartják fontosnak, hogy a nők véleménye is megjelenjen a kormányzásban.

   Igen fontos szerepe lehet a szakszervezeteknek, hogy a munkaadókat, beleértve az állami munkaadókat is folyamatosan figyelmeztessék a bérek felzárkóztatására, a nők előmenetelét akadályozó tényezők felszámolására, folyamatosan kérjék a munkaadóktól a törvényben foglalt esélyegyenlőség betartását, akár a hatóságok segítségét is kérjék ehhez, ha szükséges. Fontos, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel az esélyegyenlőség érvényesülést a konkrét munkahelyeken is az érdekvédelmi munka részeként.

  Sok lépést kell tenni,maguknak a nőknek is,és csak a felszólítás hogy fizessék  már jobban meg a nőket, valószínűleg nem sok eredményt hoz.
Dr. Soós Adrianna foglalkoztatási szakértő

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A nők és a férfiak közti bérezési különbségek európai kitekintésben és Magyarországon.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector