Startlaphoz Csatlakozz!

Egyre több munkáltató számára lehet vonzó

A rehabilitációs foglalkoztatás segítése

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. február 26. csütörtök, 11:38

Egyre több munkáltató számára lehet vonzó lehetőség megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatni. A munkajog.hu cikkében bemutatják, a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiacra való be-, illetve visszajuttatását, valamint a munkahelyek megtartását milyen jogszabályok segítik elő.

  A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációja elsődlegesen a munkaadók közreműködésével a foglalkoztatáson keresztül valósul meg.
 
   A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. Ez nevezi a 2011. évi CXCI. törvény kötelező foglalkoztatási szintnek. A rehabilitációs hozzájárulás tekintetében szektor semleges kötelezettségről beszélhetünk. A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2015. évben is 964 500 F/év.
 
   Látható a hozzájárulás mértékéből, hogy a munkáltatóknak meg kell  vizsgálniuk, hogy a fix költség kiváltására milyen támogatási formák léteznek, amellyel kedvezményeket tudnának érvényesíteni.
 
   Ehhez azonban figyelemmel kell lenni a korlátozó rendelkezésekre is˙(amely be nem tartása az ellátás szüneteltetésének fennállását idézheti elő), melyet a keresőtevékenység esetén figyelembe kell venni a megváltozott munkaképességű személynek az alábbi esetekben:
- rehabilitációs ellátás {heti 20 óránál többet nem lehet},
- rokkantsági ellátás {jövedelem maximum: a 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladhatja meg a minimálbér 150 %-át[2]} és
- rehabilitációs járadék {jövedelem havi átlaga nem lehet több a rehabilitációs járadék összegének kétszeresénél, továbbá a minimálbérnél - 3 egymást követő hónapra vonatkozóan a járadék összege 50 %-kal csökken – 6 egymást követő hónapra vonatkozóan a járadék megszüntetésre kerül.[3]
 
   Figyelem! Rokkantsági ellátásban részesülő nem vehető álláskeresőként nyilvántartásba, így a munkaadó ezután nem vehet igénybe támogatást.
 
1./ A rehabilitációs kártya a megváltozott munkaképességű  személyek foglalkoztatásának új eszköze.
 
   Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek kérelmére[4] a 2011. évi CXCI. törvény alapján a rehabilitációs hatóság[5]által végzett komplex minősítés szerint:
foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel.
 
   A munkaadó szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe annak a megváltozott munkaképességű személynek az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyára tekintettel, az ezt terhelő számított adóból, aki érvényes rehabilitációs kártyával rendelkezik. A kedvezmény mértéke az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett munkabér – de legfeljebb a minimálbér kétszeresének, azaz 210 000 Ft – 27 százaléka.
 
   A rehabilitációs kártya alapján adókedvezményre, egy megváltozott munkaképességű személy után, egyszerre csak egy munkaadó jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a rehabilitációs kártyát letétben tartotta.
 
2./ Egyes támogatások, kedvezmények
 
   A) Foglalkoztatást bővítő bértámogatás[6] a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból
 
   A munkaadó részére megváltozott munkaképességű álláskereső személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 60 %-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható legfeljebb egy évig, a legalább 24 hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatásához legfeljebb 2 évi időtartamra, ha a munkaadó és a munkavállaló a jogszabályban előírt feltételeknek megfelel.
 
  B/ A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatása[7] - Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támop 1.1.1. – kizárólag akkreditált munkáltató részére
 
Célcsoport:
külön törvény szerint rehabilitációs járadékra jogosult személy
az az álláskereső, akinek
a munkaképesség-csökkentése 50-66 százalékos mértékű, illetőleg
az egészségkárosodása 40-49 százalékos mértékű, vagy
az egészségkárosodása 50-79 százalékos mértékű, és ezzel összefüggésben a jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve a képzettségének megfelelő más munkakörben való foglalkoztatása rehabilitáció nélkül nem alkalmas és rehabilitálható.
 
   A projekt támogatási szakasza 2015. július 31-ig tart. A projektben a munkaerőpiac bármelyik foglalkoztatója részt vehet, bérköltség támogatást igényelve. A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatónak a projekt 100 százalékos támogatást nyújt. A munkabér mértékét a foglalkoztatás 4, 6 vagy 8 órás időtartamra határozza meg, havi 100, 150, illetve 200 000 Ft-os maximális értékben. A Kormányrendelet nem zárja ki a Munka Törvényvénykönyvének rendelkezését sem, miszerint délutáni munkarend szerint is lehet foglalkoztatni, mert a feltétel, hogy a munkaidő elérje a minimum napi 4 órát. Ez utóbbinál megjegyzendő, hogy munkaidőkeret alkalmazására is van lehetőség.
 
3./ Munkaerőigény bejelentése[8][9]
 
   Akkreditációs feltételeket a Kormányrendelet részletesen szabályozza, mely alapján a munkáltató részére rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány[10] akkor adható ki, ha a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak havi létszáma a 30 főt eléri, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25 százalékot meghaladja, azaz nem telephelyenként kell megfelelni, hanem az összes foglalkoztatási szintnek.
 
  A Kormányrendelet meghatározza, hogy a munkáltatónak olyan rehabilitációs foglalkoztatást kell biztosítani, amelyet létesítő okiratban rögzítettek, és amely a hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vett tevékenységének kifejtéséhez kapcsolódik (rögzíteni a rehabilitációs foglalkoztatást!). Egyéni vállalkozó munkáltatónál szakmai program készítése indokolt.
 
4./Adóalap-kedvezmények
 
   Szja tv. és a Tao tv. alapján a mezőgazdasági őstermelő, az egyéni vállalkozó ill. a társasági adóalanya gazdálkodó szervezet tevékenységből származó eredményét csökkentheti, ha legalább 50 %-ban megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat. A csökkentés mértéke a feltételeknek megfelelő munkavállalók statisztikai állományi létszáma alapján fejenként és havonta a munkavállalóknak kifizetett munkabér, de legfeljebb a mindenkori minimálbér összege.
 
[1] 2011. évi CXCI. tv. 22. §  [Mmtv.] napi 4 órás munkaviszonyos foglalkoztatás mellett!
[2] vállalkozás esetén a garantált bérminimum 150 %-át
[3] előző cikk: Megváltozott munkaképességű személyek munkavállalása 2015-ben
[4] 33/2012. NGM rendelet – Pftv. vhr.
[5][5] 327/2011. Kormányrendelet
[6] 6/1996 MüM rendelet
[7] 327/2011. Kormányrendelet
[8] Flt. 8. § (6) bek.
[9] Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)
[10] 340/2014. Korm. rendelet
 
Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - A rehabilitációs foglalkoztatás segítése.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector