Startlaphoz Csatlakozz!

Vásárlói panasz, reklamáció

Elbocsátható a dolgozó egy dühös vevő miatt?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2015. március 03. kedd, 09:49

Megalapozhat-e vásárlói panaszbejelentés munkáltatói azonnali hatályú felmondást? A kérdés megnyugtatóan csak nyitva hagyott válasszal rendezhető, ugyanis az eset összes körülményétől függ, hogy egy vevői panasz, reklamáció a munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetését vonja-e maga után – olvasható a munkajog.hu oldalán.

   A Munka Törvénykönyve szerint az azonnali hatályú felmondás két okcsoportra alapítható. Az első esetben a munkaviszony azért szüntethető meg azonnali hatályú felmondással, mert a munkavállaló (i) munkaviszonyból származó, (ii) lényeges kötelezettségét, (iii) szándékosan vagy súlyos gondatlansággal, (iv) jelentős mértékben megszegi. Ezek konjunktív feltételek, tehát a jogszerű azonnali hatályú felmondáshoz valamennyinek teljesülnie kell.
 
  A másik esetben a munkavállaló egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ilyenkor a munkavállaló nem munkaviszonyából eredő kötelezettségét szegi meg, és kifogásolt magatartása még nem is feltétlenül áll összefüggésben a munkaviszonnyal. Ugyanakkor abból arra lehet következtetni, hogy a munkaviszony fenntartására már nincs lehetőség. Ilyen eset például, ha a gépjárművezetőt munkaidején kívül ittas járművezetés miatt felelősségre vonják. Vásárlói panasz esetén leginkább az első okcsoport jön szóba, mivel az eladó munkakörben dolgozó munkavállaló a vevő kiszolgálása során a munkaviszonyából fakadó - a munkaszerződésében, munkaköri leírásában részletezett, a Munka Törvénykönyvében meghatározott alapvető - kötelezettségeit teljesíti.
 
   Nincs könnyű dolga annak a munkáltatónak, akinek vásárlói panaszbejelentés alapján kell eldöntenie, hogy a panasszal érintett munkavállalója valóban elkövetett-e olyan kötelezettségszegést, amely kellően megalapozza az azonnali hatályú felmondást. Egyrészt tudjuk, hogy vannak „problémás” vevők, akik a legjelentéktelenebb dolgokból is óriási gondot csinálnak.  A szolgáltatásnyújtás, a kereskedelem világában ugyanakkor az is elfogadott, hogy a „vevő az úr”. A munkáltató mindenképpen akkor jár el helyesen, ha a vevő panasza alapján nem él egyből az azonnali hatályú felmondás jogával, hanem kivizsgálja az esetet. Ez alól kivételt képezhet, ha a panasszal kifogásolt munkavállalói magatartás egyértelmű bizonyítékokkal alátámasztható. Például az üzletben felszerelt kamera felvétele igazolja, hogy az eladó valóban arcon ütötte a vevőt a közöttük kialakult vitában, vagy egy másik munkavállaló, vevő igazolja, esetleg maga az üzletvezető volt fültanúja annak, hogy az eladó súlyos becsületsértő állításokkal illette a panaszost. Amennyiben a munkáltató az azonnali hatályú felmondást teljes körűen alátámasztó tényekre vonatkozóan érdemi vizsgálatot folytat le, akkor a bírói gyakorlat szerint az azonnali hatályú felmondás közlésére a tudomásszerzéstől nyitva álló 15 napos határidőt akként kell megítélni, miszerint a munkáltató a vizsgálat befejezését követően döntését haladéktalanul köteles meghozni. Tehát a döntést megalapozó információk, bizonyítékok feltárása érdekében lefolytatott munkáltatói vizsgálat meghaladhatja a tudomásszerzéstől számított 15 napos határidőt, azonban a vizsgálat lezárását követően haladéktalanul döntést kell hozni az azonnali hatályú felmondásról.  
 
   A munkáltatónak azért sem javasolt elhamarkodottan döntenie, mert a vásárlói panaszok az esetek többségében szubjektív értékítéletekkel színezettek, ugyanakkor a jogszerű azonnali hatályú felmondáshoz lényeges kötelezettség jelentős mértékű megszegésére van szükség, amit a munkáltatónak egy esetleges jogvitában bizonyítékokkal is alá kell támasztania. Természetesen amennyiben a munkavállaló munkavégzésére vonatkozóan rendszeresen érkeznek kisebb súlyú, de nem jelentős mértékű kötelezettségszegést jelentő vásárlói panaszok, azok is megalapozhatják a munkaviszony megszüntetését, de nem az azonnali hatályú felmondást, hanem a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefüggő okra alapított felmondást, felmondási idővel.
 
  Amennyiben a vásárló a fogyasztóvédelmi hatóságnál is panasszal él a kiszolgálás során általa tapasztalt és sérelmezett munkavállalói magatartás miatt, ez szintén nem teszi automatikusan indokolttá és jogszerűvé az azonnali hatályú felmondást. Egy fellelhető bírósági döntés szerint a bűncselekmény alapos gyanúja szigorúan körülírt feltételek fennállása esetén kivételesen megalapozhatja a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetését, azonban ezt szigorú követelmények szerint kell vizsgálni. A perbeli esetben a lopás gyanúja miatt megindult nyomozásról kapott rendőrségi tájékoztatás a munkáltató munkavállalóba vetett bizalmát súlyosan megingatta, és miután a bűncselekmény tekintetében a tényállás rövid időn belül nem volt tisztázható, és a munkáltató érdekeinek védelme az intézkedést sürgetővé tette, az azonnali hatályú felmondás jogszerű volt. Önmagában azonban az a körülmény, hogy a vásárló más hatóságnál is jelentette a panaszát, vagy becsületsértés miatt büntető feljelentést tett a munkavállalóval szemben, nem teremt automatikusan indokot a munkavállaló munkaviszonyának azonnali hatályú megszüntetésére.
 
   Vásárlói panasz esetén a munkáltató akkor jár el megfontoltan és helyesen, amennyiben a panaszt haladéktalanul megvizsgálja, meggyőződik annak komolyságáról és feltárja azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a panaszos által sérelmezett munkavállalói kötelezettségszegést. Azonban még a munkavállalói kötelezettségszegés bizonyítottsága esetén is mérlegelni kell annak súlyát, miszerint az jogszerűen megalapozza-e a legsúlyosabb munkajogi jogkövetkezmény, a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésének alkalmazását.

Forrás: munkajog.hu
 

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Elbocsátható a dolgozó egy dühös vevő miatt?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector